Infolinia:
tel. (83) 343 87 82, kom. (0) 510 789 345

GOTHAER

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. to firma, która powstała z przekształcenia Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń - obecnego na polskim rynku od ponad 20 lat. Gothaer TU SA posiada sieć dystrybucji o ogólnokrajowym zasięgu i współpracuje z 2300 agentami ubezpieczeniowymi.

Szeroka oferta ochrony obejmuje ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe i osobowe.  Grupa Gothaer to jeden z największych i najstarszych ubezpieczycieli w Niemczech. Towarzystwo obsługuje obecnie ponad 3,5 miliona klientów, osiąga przychód ze składki brutto na poziomie ponad 4 miliardów euro, a zainwestowane aktywa wynoszą 23 miliardy euro. Gothaer ma 2,5% udziałów w bardzo rozdrobnionym rynku niemieckim, co daje koncernowi wysoką, 12. pozycję. Grupa specjalizuje się w kompleksowej obsłudze klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.


KLIENT BIZNESOWY


Ubezpieczenia dla korporacji


Ubezpieczenia wypadkowe
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków OPTIMA
 • Ubezpieczenie NNW dzieci, młodzieży oraz personelu w placówkach oświatowych „Oświata”

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)
 • Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia

Transportowe
 • Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym
 • Ubezpieczenie OC zawodowej przewoźnika drogowego
 • Gothaer Assistance Truck
 • Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego - Przewozy kabotażowe
 • Ubezpieczenie OC spedytora
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie – cargo

Majątkowe
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
 • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie utraty zysku

Ubezpieczenia dla sektora energii odnawialnej
 • Ubezpieczenie elektrowni fotowoltaicznych
 • bezpieczenie elektrowni wiatrowych

Techniczne i inżynieryjne
 • Ubezpieczenie robót budowlano-montażowych
 • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych
 • Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Komunikacyjne
 • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - ubezpieczenie graniczne
 • Auto Assistance Podstawowy
 • Ubezpieczenie Szyb Samochodowych
 • Auto Assistance Plus Flota
 • Ubezpieczenie Autocasco
 • Gothaer Assistance Truck
 • Assistance Plus

Finansowe
 • Gwarancja należytego wykonania umowy
 • Gwarancja dobrego wykonania kontraktu
 • Gwarancja zapłaty wadium
 • Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek
 • Gwarancja zwrotu zaliczki
 • Gwarancja zapłaty długu celnego

Turystyczne
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą RP i kraju stałego pobytu TOURIST EXTRA
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców na terenie RP

KLIENT INDYWIDUALNY


Ubezpieczenie majątkowe

 • Ubezpieczenie domów i mieszkań "Cztery Kąty"
 • Ubezpieczenie Przedsiębiorca
 • Ubezpieczenia jachtów śródlądowych

Ubezpieczenie wypadkowe
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków "Na wszelki wypadek"

Ubezpieczenie komunikacyjne
 • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Ubezpieczenie Autocasco
 • Assistance Plus
 • Auto Assistance Podstawowy
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów
 • Ubezpieczenie Szyb Samochodowych
 • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - Zielona Karta
 • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych - ubezpieczenie graniczne

Ubezpieczenie  turystyczne
 • Ubezpieczenie turystyczne "W Podróży"
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia cudzoziemców na terenie RP
 • Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej

Ubezpieczenie rolne
 • Ubezpieczenie dobrowolne "Agrokompleks"
 • Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego
 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego